G&G vzw

  • wil ondersteuning bieden in het verkondigen van Gods Woord, zodat mensen met een handicap Jezus Christus ontmoeten en kunnen groeien in hun relatie met Hem.
  • wil ondersteuning bieden in het wegnemen van barrières die mensen met een beperking ervaren.
  • wil ondersteuning bieden in onderwijs en training waardoor kerken/organisaties meer inzicht krijgen in de gaven en talenten die God aan mensen met een handicap gegeven heeft .
  • wil ondersteuning bieden aan de mensen met beperking en hun families.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search