De bijbelclub.

In onze gemeenten en kerken is het veelal de gewoonte om in de loop van de  week samen te komen in kleine groepen, om op ieders niveau Bijbels onderwijs te ontvangen en te mogen genieten van de gemeenschap. Kinderen doen dit vaak op  zondagmorgen, jongeren meestal in het weekend en  volwassenen vaak in huiskringen gedurende de week. Mensen met een verstandelijke handicap zijn een heel kleine minderheid die hier ook behoefte aan hebben, maar op hun niveau. Wij komen eenmaal per maand samen voor de bijbelclub. Ook familie en vrienden kunnen meedoen.

Wie organiseert de bijbelclub?

De bijbelclub is in samenwerking van G&G en de plaatselijke evangelische gemeenten

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search