De activiteiten van G&G VZW

De activiteiten van G&G VZW zijn zeer gevariëerd maar hebben éénzelfde doel: Het zoeken naar wegen om Gods Woord toegankelijker te maken voor mensen met een handicap.

  • Stands: door aanwezig te zijn met een informatiestand op beurzen en christelijke activiteiten tracht G&G zijn doelstellingen mee te delen aan het grote publiek.
  • Nieuwsbrief : Vier keer per jaar geven we onze nieuwsbrief uit. Persoonlijke verhalen van mensen met een handicap of hun familieleden is voor velen een bron van bemoediging. Wilt u ons ook uw verhaal vertellen? Neem dan contact mat ons. De nieuwsbrief vindt u terug op onze website.
  • Publicaties: verschillende thema’s zijn uitgewerkt en worden te koop aangeboden
  • Helpen opzetten van bijbelclubs: hier wordt het Evangelie aangeboden op hun specifieke niveau.
  • Spreekbeurten in binnen- en buitenland: uitwisseling van informatie en kennis
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search