Wat doen we in de bijbelclub ? We willen de Here Jezus beter leren kennen en daarom is het fijn dat we  op onze  manier kunnen nadenken. We willen dus niet met kinderlijke prentjes en woordjes   aangesproken worden. Verlangen ernaar om op ons eigen niveau iets bij te leren  van ons leven als  christen. We komen één keer per maand samen op zondagnamiddag. Dan drinken we  koffie en eten  iets lekkers en vertellen elkaar wat we zoal meegemaakt hebben  de afgelopen dagen.  We vragen de  Heer of Hij er ook bij wil zijn en danken Hem voor zijn lieve zorg. Iemand leest een stukje uit de bijbel.  Velen van ons kennen deze taal van in de  kerk of bij hen thuis. Sommigen zijn nieuw en proberen  aandachtig te luisteren. We zingen liederen omdat we blij zijn met de Heer, soms doen we een  inspanning die we niet zo goed kunnen, sommigen bespelen een instrument. Praten met  elkaar over  “God die van ons houdt” en “Jezus die ons de Vader leert kennen”. We hebben een hele serie gedaan  over allerlei zaken die op zondagmorgen in  onze diensten gebeuren. Bijvoorbeeld: Waarom wordt er  gepreekt? Waarom  geven we geld? Wat is het avondmaal? We zijn allemaal gedoopt maar waarom  was  dat weer? Vorig jaar hebben we heel veel gesproken over “vergeven”.  Wie heeft vergeving nodig? Wie  kan ons vergeven? Moeten we vergeving vragen? Een nieuwe start want alles is vergeven.                                        .                                                                                                               Bijbelclub vervolg Gemeente & Gehandicapten Email Gemeente en Gehandicapten Peperhofstraat, 56 3600 Genk Tel: 089/ 38.55.64. Bijbelclub 2    Bankrekening IBAN: BE68 3631 4681 8634