Wie orgeniseerd de bijbelclub? De bijbelclub is in samenwerking van G&G en de evangelische gemeente Paulus ten dienste van christenen met een verstandelijke handicap van Limburg. Wat is de bijbelclub niet ? Het geeft geen echte Bijbelstudie, daarvoor moeten we te goed  kunnen lezen en denken. Het is ook geen zondagsschool of jeugdgroep. We zijn allemaal  volwassen mensen. De bijbelclub. In onze gemeenten en kerken is het veelal de gewoonte om in de loop van de  week samen te komen in kleine groepen, om ieder op zijn eigen niveau Bijbels onderwijs te ontvangen en te mogen genieten van de gemeenschap. Kinderen doen dit vaak op  zondagmorgen, jongeren meestal in het weekend en  volwassenen vaak in huiskringen gedurende de week. Mensen met een verstandelijke handicap zijn een heel kleine minderheid die hier nochtans behoefte aan hebben. Dan komt eenmaal per maand een bijbelclub voor verstandelijke gehandicapten samen.                                                                                                                      Vervolg: Wat doen we in de bijbelclub ?  Gemeente & Gehandicapten Email Gemeente en Gehandicapten Peperhofstraat, 56 3600 Genk Tel: 089/ 38.55.64. Bijbelclub 1    Bankrekening IBAN: BE68 3631 4681 8634