Gemeente & Gehandicapten Email Gemeente en Gehandicapten Peperhofstraat, 56 3600 Genk Tel: 089/ 38.55.64. De “Bijbel leesgidsen”    Bankrekening IBAN: BE68 3631 4681 8634 “God geeft nieuw leven”, “Rondom Kerst”,  Meer op Jezus gelijken” en “Wie is deze man” zijn bedoelt voor  mensen met een licht tot matige handicapt die zelf kunnen lezen. Voor elke dag is er een Bijbeltekst, een hele korte uitleg en  gebed, om zodanig gedurende ongeveer 30 dagen een eigen  tijd met de Heer te hebben.