De activiteiten van G&G zijn zeer gevarïeerd maar hebben éénzelfde doel: Het  zoeken naar wegen om Gods Woord toegankelijker te maken voor mensen met een  handicap.  Stands:  door aanwezig te zijn met een informatiestand op beurzen en christelijke  activiteiten tracht G&G zijn doelstellingen mee te delen aan het grote publiek. Zodat éénieder binnen zijn eigen gemeente kan onderzoeken wat er gedaan kan  worden om de gebouwen en de samenkomst toegankelijker te maken. Nieuwsbrief en publicaties: Vier keer per jaar geven we onze Nieuwsbrief uit. Deze  kan u van op onze website bekijken of downloaden. Persoonlijke verhalen van  mensen met een handicap of hun familieleden is voor velen een bron van  bemoediging. Wilt u ons ook u verhaal vertellen?  Tevens bieden wij verschillende rond dit thema’s “te koop aan”.                                                                                              Lees meer: Activiteiten 2 Gemeente & Gehandicapten Email Gemeente en Gehandicapten Peperhofstraat, 56 3600 Genk Tel: 089/ 38.55.64. Activiteiten 1    Bankrekening IBAN: BE68 3631 4681 8634